Första tweeten till WebCoast 3 november 2010

Tweeten som den 3 november 2010 startade det som blev WebCoast. 

En knytkonferens föds (under konstruktion)

Hösten 2010 upplevde jag att Göteborg var grått, tyst och trist. Jag hade kommit hem till Göteborg efter att ha deltagit i flera olika konferenser under drygt ett år där deltagarna möttes på en jämlik nivå och diskuterade olika aspekter av kommunikation på internet. Jag saknade en gemensam mötesplats där människor med olika kompetenser från en mängd olika branscher, både utvecklare och användare, intresserade av kommunikation på internet kunde träffas och dela kunskap.

Resultatet, efter några få intensiva månader, blev knytkonferensen WebCoast i mitten av mars 2011.