Maria Gustafsson MIKU foto Sina Farhat

Nyhet 3 oktober 2012.

Som en glad överraskning utsåg en kommitté på Västsvenska Handelskammaren Maria Gustafsson som driver MIKU, WebCoast, Social Media Club Göteborg, GeekWalk med mera till Årets Gränslöst Västsvensk.

Priset delades ut på Handelskammardagen på Svenska Mässan den 3 oktober 2012. Här kan du se prisutdelningen filmad av Åsa Sandberg med Bambuser.

Bakgrunden till att Maria valdes ut att få utmärkelsen är arbetet med de deltagardrivna mötesplatserna som kombinerar internet med platser i Göteborg det vill säga knytkonferensen WebCoast, Social Media Club Göteborg med mera.

Om WebCoast:

– Vi är en knytkonferens, säger Maria Gustafsson. Det innebär att det inte finns någon färdig agenda. Vi sätter ramarna och ordnar med det praktiska, men sedan är det upp till deltagarna att skapa innehållet genom egna föreläsningar och diskussioner.

Motiveringen lyder:

På hennes initiativ har vår del av världen fått nya mötesplatser i gränslandet mellan det etablerade och det innovativa. Med både hjärta och hjärna sätter hon Västsverige på kartan i den digitala världen. Det är med stolthet och glädje vi utnämner Maria Gustafsson, drivande bakom bland annat Webcoast, till Årets gränslösa västsvensk.

Visionen: 

Visionen går under rubriken Ett gränslöst Västsverige och har formulerats på följande vis:

Vi vill skapa ett gränslöst Västsverige, fullt av möjligheter för alla. Ett samhälle där näringsliv, politik och akademi tar ett gemensamt ansvar för framtida generationer. Kreativitet växer ur mångfald av både människor och idéer. Vi låter inte kulturella eller geografiska gränser hindra oss utan tror på utbyte och samarbete. Vår öppenhet mot världen skapar nya möjligheter. Vi är inte rädda för förändring, utan vågar bryta invanda mönster och föreställningar. Det är bara vi själva som sätter gränser för vad som är möjligt:
Vi har bestämt oss för att sikta på världsklass.

Media:

Västsvenska Handelskammaren skrev om De tog priset under Handelskammardagen.

Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé bloggade om Stolthet, glädje, energi, kreativitet och framtidstro.

Metro skrev om nyheten.

Anne Kekki bloggade, Är Maria Gustavsson Göteborg gränslös.

Utmärkelsen gick även till Volvoingenjör

Martin Magnusson, ingenjör på Volvo fick utmärkelsen jämte Maria, läs mer i pressmeddelandet.

Foto: Sina Farhat som också deltog i festligheterna.